Teisenveien

Teisenveien, Teisen, bydel Alna, fra Strømsveien til Tvetenveien. Navn 1904 etter Teisen gård.

Bygninger m.m.:

4. Her var Bryn politistasjon.

5. Kriminalomsorgens utdanningssenter (fengselsskolen), kompetansesenter for kriminalomsorgsetatene, har bl.a. ansvar for etatsutdanningen i fengselsvesenet. Skolen flyttet inn 1985. Skoleanlegget var opprinnelig Teisen videregående skole.

16. Rekkehus som sammen med Rimveien 1 og Regnbueveien 22 utgjør Rimveien borettslag.

18. Blokk med forretningslokale der Oslo Samvirkelag avd 24 og 24b hadde Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk), frukt- og tobakksutsalg fra 1952.

20–26 og 23–27. Tre av de 31 blokkene i Teisen borettslag. Ved 20–26 ligger friområdet Teisenlund.

40. Bryn skole.

41–43. En høyblokk og en lavblokk ved rundkjøringen der Ole Deviks vei tar av nordover, Teisenløkka borettslag med 116 småleiligheter. Se Teisen.