Bryn politistasjon

Bryn politistasjon, tidligere politistasjon, politivakt fra 1896. I 1909 ble eiendommen «Fjeld» i Teisenveien 4 kjøpt til stasjon for Bryn politidistrikt, et toeetasjes bolighus oppført 1906. Det inneholdt tre leiligheter for betjeningen og kontor, men ikke arrestlokale. I 1936 ble det oppført en garasje. Politistasjonen som hørte under Aker politikammer til 1949, ble nedlagt i 1968.

Bryn politistasjon i Teisenveien 4, ca. 1930. Foto: Oslo Museum