Teisen videregående skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Teisen videregående skole, tidligere skole i Teisenveien 5, opprettet som Østre Akers middelskol 1921 i leide lokaler, fra 1924 i nyoppført treetasjes bygning på eiendommen Solvang ved Strømsveien (ark. H. Bødtker); rektorbolig oppført 1925, lærerbolig 1927. Skoleanlegget ble videre utbygd 1939–42 etter at skolen 1938 var utvidet til gymnas og navnet endret til Bryn høyere skole. I de årene dette var skolens navn, var skolens russemerke et øyenbryn.

Skolen ble under krigen rekvirert av tyskerne og brukt som kaserne. Fra september 1943 hadde også Armeekartenstelle 463 lokaler på skolen. Elevene fikk undervisning på Grorud, i folkeskolen og den høyere skolen der. Etter frigjøringen ble skolen overtatt av mannskaper fra Milorg.

Navnet ble 1950 endret til Teisen høyere skole. Skolens russemerke var nå en korketrekker formet som en T. Skoleavisen het «Tribune». Teisen ble nedlagt som allmennfaglig skole i 1984 og elevene flyttet til Hellerud videregående skole.

Kjente elever

Blant elever som gikk på Teisen den tiden skolen var videregående skole, kan nevnes: politikeren og fagforeningslederen Odd Højdal, SF/SV-politikeren Per Eggum Mauseth, skuespiller Kyrre Haugen Bakke, visesanger og komponist Jon Arne Corell, advokat Per Danielsen, psykolog Sissel Gran, AKP/RV/Rødt-politiker Jorun Gulbrandsen, forfatter, skuespiller og regissør Klaus Hagerup, journalist og NRK-medarbeider Viggo Johansen, AKP/RV-politiker Pål Steigan, journalist, forfatter og AKP/RV-politiker Tron Øgrim,


1985 flyttet Kriminalomsorgens utdanningssenter, fengselsskolen, inn i bygningen. 1986–90 leide Østre Aker videregående skole (hjelpepleierskole) lokaler samme sted (1990 slått sammen med Holtet videregående skole).