Klosterheimveien

Klosterheimveien, Teisen, bydel Alna, fra Tvetenveien til Prost Hallings vei. Oppkalt 1952 etter forsamlingslokalet Klosterheim ved Tvetenveien.

9–13. 8 av de 31 blokkene i Teisen borettslag, se Teisen.