Klosterheim

Klosterheim, Tvetenveien nr. 46c, like ved rundkjøringen hvor Ole Deviks vei og Teisenveien tar av fra Tvetenveien, forsamlingslokale bygd 1910 for «Bryn avholdslag» («Østre Aker Totalavholdsforening»), stiftet 1893.

Klosterheim ble oppkalt etter Asbjørn Kloster (1823–76), avholdsbevegelsens grunnlegger i Norge. Lokalene kom i stand etter initiativ fra Ole Devik og Harald Halvorsen, som mente det var behov for et forsamlingslokale i nærmiljøet – avholdslaget manglet tilholdssted og Bryn skole manglet gymnastikksal. I 1911 stod bygningen klar til bruk. Klosterheim har blitt brukt som et kultursenter også for andre foreninger og organisasjoner. Bryn skole benyttet lokalene under den annen verdenskrig.