Trasop skole

Trasop skole, Hellerudveien 63, bygd i tre trinn 1958, 1961, 1963 (ark. R. og A. Bjønness). Skolen var en stund barne- og ungdomsskole og het Trasop–Godlia skole. I 1996 ble skolen ren barneskole (1–7). I 1998 ble så skolen delt i to; Trasop skole og Godlia skole. Nybygg ferdig 1999; store deler av skolen har vært gjennom omfattende rehabilitering i perioden 2000–08. Skolen hadde tidligere de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1970 (622 elever). Skoleåret 2017/18 hadde imidlertid skolen 700 elever.

Trasop–Godlia Musikkorps slått sammen 1. juni 1982. GT-koret består av elever fra skolene Godlia og Trasop.

Ved skolen ligger Bråten friområde med fotballbane med grusdekke.