Godlia skole

Godlia skole, Vetlandsveien 45, barneskole (1–7), innviet 1967 (ark. Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl), i drift 1967–81 og fra 1998.

Skolen ble nedlagt 1981 på grunn av synkende elevtall i området. Skolene Trasop og Godlia ble da slått sammen til en 1–9 skole med navnet Trasop–Godlia skole. Lokalene på Godlia skole ble tidvis benyttet av Østlandske Musikkonservatorium og som avlastningslokaler for enkelte klassetrinn fra Trasop–Godlia skole, Skøyenåsen skole og Høyenhall skole i perioden 1981–98. Skolen ble rehabilitert og gjenåpnet 1998, og det ble bygget en ny paviljong i skolegården. I 2014 ble paviljongen revet og skolen utvidet med et nytt bygg i fire etasjer. Samtidig ble skolegården oppgradert.

1998 startet 179 elever fordelt på 1.–4. klasse på den «nye» Godlia skole. Siden 2001 har skolen hatt elever på 1.–7. årstrinn. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 502 elever.

Trasop–Godlia Musikkorps ble slått sammen 1. juni 1982. Også Godlia-Trasop skolekor.

Skulpturen «Skulptural front» av Jørleif Uthaug ble oppført ved skolen i 1970.