Seterbråten (plass) Lambertseter

Seterbråten, også kalt Lambertseterbråten eller Bråtan, plass med gnr. 159/3, Steinspranget 2, tidligere husmannsplass under Lambertseter. Seterbråten er den eneste av husmannsplassene under Lambertseter gård som fortsatt er bevart. Stua er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Referanser til denne artikkelen

Steinspranget