Steinspranget

Steinspranget, Lambertseter, bydel Nordstrand, fra Feltspatveien til snuplass sør for Kvartsveien. Navnet vedtatt 1951. Blokker som tilhører borettslagene Steinspranget, Rabben og Avstikkeren, se Lambertseter.

2. Seterbråten.