Seterbråten (plass) Lambertseter

Seterbråten, også kalt Lambertseterbråten eller Bråtan, plass med gnr. 159/3, Steinspranget 2, tidligere husmannsplass under Lambertseter. Seterbråten er den eneste av husmannsplassene under Lambertseter gård som fortsatt er bevart. Stua er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.