Steingrims vei

Steingrims vei, BrattlikollenKarlsrud, bydel Nordstrand, fra Sandstuveien til Raschs vei. Navnet vedtatt 1926, da flere veier i strøket fikk norrøne personnavn.