Brattlikollen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Brattlikollen, bydel Nordstrand, boligområde på høyden over Ryenjordene mot Brannfjell og Ryen varde. Her lå tidligere Brandfjeld Parkrestaurant, som brant ned i 1933. Navnet etter murmester Hermod Brattli, som i slutten av 1940–årene stiftet A/S Brattlikollen. Selskapet eide et areal på ca. 80 daa. Murmester Trygve Brudevold overtok aksjene og bebygde området 1952–56 med 13 boligblokker (ark. Harald Klem); en 14. blokk er kombinert bolig- og forretningsbygg. Brattlikollen stasjon på Lambertseterbanen åpnet 1966.