Ryen varde

Ryen Varde, Juli 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Ryen varde, kolle, 207 moh, på Ekebergplatået, Ryenbergenes høyeste punkt. I tidligere tider brant det et signalbål, en baune her, brukt i varslingstjenesten under krig eller som veiviser til byen i fredstid. Brannfjell kan ha fått navnet sitt i tilknytning til varden. Bauneveien som går fra Vardeveien til Brannfjellveien, er oppkalt baunen på Ryen varde.