Ryenberget

Ryenberget, høydedrag på den tidligere Ryen gårds grunn; kalles også ofte Ryenbergene, fordi dalsenkningen der Enebakkveien går, deler høydedraget i to. Den lavere åsen øst for veien kalles Solfjellshøgda, på vestsiden ligger Simensbråten med Ryen varde som høyeste punkt. Nevnes i Sverres saga og Håkon Håkonssons saga.