Solfjellshøgda

Solfjellshøgda, Ryen, bydel Nordstrand, fra Gabbi Lunds vei til Enebakkveien. Navnet vedtatt 1927.

23. Solfjellshøgda helsehus, tidligere Ryenhjemmet, senere Ryen helsehus, sykehjem, oppført på Ryen gårds grunn, åpnet 1982, revet i 2018 for å bli erstattet av et nytt, moderne bygg, dagens Solfjellshøgda helsehus.