Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus, Solfjellshøgda 23, et moderne helsehus på fire etasjer med 13 250 m2, oppført av Omsorgsbygg KF, ferdigstilt i 2020 (ark. Hus arkitekter AS). Helsehuset som har 142 korttidsplasser med enerom og egne bad, er det første helsehuset i byen i et nybygg. Institusjonen som drives av Sykehjemsetaten, tilbyr rehabilitering og restitusjon, slik at pasientene kan flytte hjem og fungere best mulig der. Heslehuset har fysioterapeut, lege og treningsrom. Det betjener bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand.

Det tidligere Ryen helsehus som lå her, var et av byens fire helsehus med bare korttids- og rehabiliteringsplasser. Det ble i 2018 lokalisert ved Økernhjemmet, Økernveien 151, der tidligere Økern gård lå. Helsehuset hadde 31 rehabiliteringsplasser og 96 korttidsplasser. Det var eid og drevet av Oslo kommune. Det var oppført i 1982 som sykehjem (Ryenhjemmet). Det ble revet i 2018 for å bli erstattet av dagens Solfjellshøgda helsehus.