Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), organisasjon som har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov. Samskipnaden ble dannet i 2011 ved sammenslåing av Studentsamskipnadene i Oslo og Akershus. Studentsamskipnaden i Oslo ble grunnlagt i 1939, og hadde som hovedoppgave i årene etter krigen å skaffe studenter boliger, se Studentboliger. Senere ble det startet bygging av egne studentbyer; den første var Sogn studentby som ble brukt som OL-landsby i 1952.

Universiteter og statlige høyskoler i Oslo og Akershus er forpliktet til å være tilknyttet SiO, og alle studenter må være medlemmer og betale semesteravgift til samskipnaden. I 2018 er det 26 studiesteder i Osloregionen med til sammen 67 000 studenter som betaler semesteravgift til SiO og kan bruke Samskipnadens ulike tilbud. Studentsamskipnaden driver 17 studentbolighus og 6 studentbyer. I tillegg til boliger er spisesteder, barnehager, helsetjenester, treningsmuligheter og karriereveiledning av de velferdstilbudene som organiseres av samskipnaden Frem til 2014 drev Samskipnaden også Akademika-bokhandlene.

I 2021 kjøpte SiO eiendommen St. Olavs gate 23 som skal ominnredes til studenthus for byens 70 000 studenter.