Byporten Shopping

Byporten Shopping, Jernbanetorget 6, kjøpesenter i tre etasjer på til sammen 13 100 m2 ved hjørnet av Biskop Gunnerus' gate, oppført 1999 (ark. HRTB). Senteret som eies av KLP, har 54 butikker, 8 servicetilbud og 12 serveringssteder samt kontorarealer knyttet til Oslo Sentralstasjon. Kjøpesenteret som har direkte adgang fra Jernbanetorget, Oslo Sentralstasjon og Jernbanetorget T-banestasjon, har daglig besøk av ca. 35 000 mennesker.

Over kjøpesenteret,og som en del av det samme bygget, ligger Scandic Byporten, et hotell på fire etasjer med 239 rom, åpnet samme år som kjøpesenteret.