Rudolf Nilsens plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Rudolf Nilsens plass, Tøyen, bydel Gamle Oslo, plass sør for Vahl skole, ved krysset Vahls gate/Heimdalsgata. Plassen het tidligere Vahls plass, oppkalt 1952 etter forfatteren Rudolf Nilsen (1901–29). Plassen ble innkjøpt 1891 til anlegg av lekeplass for bydelen, opparbeidet til grøntanlegg og lekeplass 1927. Her er det nå ballbinge og kunstgressbane som islegges om vinteren.

På østsiden av plassen ligger leiegården Heimdalsgata 26, som blir regnet for å være modellen for Rudolf Nilsens dikt «Nr. 13».

På plassen står Knut Steens bronsestatue av Rudolf Nilsen, oppført 1954.