Botsfengselet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Botsfengselets hovedinngang for enden av Egon Olsens allé fotografert i 2018. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Botsfengselet, Grønlandsleiret 44, tidligere landsfengsel for mannlige langtidsfanger, opprettet 1851, nedlagt 1970; 1975–2017 var det en del av Oslo fengsel med 151 plasser.

Fengselet ble bygd etter forslag av Straffelovkommisjonen av 1837, som opprinnelig planla sju botsfengsler fordelt ut over landet; av økonomiske grunner ble bare Botsfengselet i Oslo reist. Fengselet var innrettet etter det såkalte «Philadelphia-systemet», hvor fangene ble holdt strengt isolert i eneceller. Den opprinnelige fengselsbygningen (ark. Heinrich Schirmer) ble oppført 1844–51 og bestod av tre fløyer om en sentralhall. En senere tilbygd fløy rommet fengselskirken (1887, ark. Jacob Wilhelm Nordan) med enmannsbåser for de innsatte; etter ombygging i 1970-årene ble det her velferdslokaler. Rundt fengselet er det en høy ringmur. En allé fører fra Grønlandsleiret opp til hovedporten, i 2017 gitt navnet Egon Olsens allé, oppkalt etter rollefiguren Egon Olsen i filmene om «Olsenbanden».

1934 ble det bygd til en fløy med fellesverksteder. Da Botsfengselet ble nedlagt som landsfengsel i 1970, ble de innsatte overflyttet til Ullersmo landsfengsel på Kløfta i Ullensaker. Botsfengselet hadde på det meste 223 plasser, og fra 1945 ble det også under Botsfengselet drevet en åpen arbeidskoloni med 60 plasser på Røafeltet i Nes på Romerike.

Fengselets bygninger er fredet. Bygningene var 2019 under rehabilitering; fremtidig bruk var ikke avklart.