Oslo fengsel

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Oslo fengsel avd. B har inngang fra Åkebergveien. Foto: Av Carsten R D/Creative Commons
Oslo fengsel fotografert i 1870. Foto: ukjent/Oslo Museum

Oslo fengsel, til 2001 Oslo kretsfengsel, Grønlandsleiret 44 og Åkebergveien 11, tidligere lokalfengsel for Oslo og omland. Hele anlegget med området innenfor murene er fredet. Det har stått tomt siden det ble fraflyttet i 2017; fremtidig bruk var ikke avklart per 2019. Alleen i Grønlands park som fører fra Grønlandsleiret opp til hovedporten fikk 2017 navnet Egon Olsens allé.

Fengselet sorterte under Kriminalomsorgen Region Øst. Fengselet mottok varetektsfengslede og domfelte med kortere soningstider. Avdeling A (boenheten) hadde 151 plasser og holdt til i det tidligere Botsfengselet. Avdeling B inneholdt bl.a. fengselets sykehus; denne delen av fengselet er på folkemunne kjent under navnet «Bayer’n», fordi dets bygning i Åkebergveien opprinnelig tilhørte Christiania Aktie-Øl-Bryggeri. Avdeling C, «Stifinner’n», var et tilbud til innsatte med rus og avhengighetsproblemer, opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992 med lokaler i det gamle fengselssykehuset.

1901–33 holdt Oslo kretsfengsel til i lokaler i bakbygningene i Grensen 5–7. Under den annen verdenskrig ble det tidligere bryggeriet brukt til oppbevaring av politiske fanger av det norske statspolitiet Stapo.