Christiania Aktie-Øl-Bryggeri

Christiania Aktie-Øl-Bryggeri, tidligere bryggeri grunnlagt i 1872 med produksjonslokaler i Åkebergveien 11. Her lå tidligere Frydendal gård, hvor hovedbygningen ennå stod i 1913 og ble brukt som stallmesterbolig. Bryggeriet skiftet i 1925 navn til Aktiebryggeriet i Oslo og ble i 1931 oppkjøpt av Frydenlund, Schous og Ringnes og deretter nedlagt.

Bygningene ble overtatt og ombygd av Oslo fengsel og er senere på folkemunne blitt kalt «Bayer’n». Bayerøl var det mest populære ølet før pilsen overtok i 1950-årene.