Frydendal (løkke) Prostenga

Frydendal, Åkebergveien 11, eldre løkke utskilt fra Prostenga, utgjorde den delen av Prostenga som var sør for Åkebergveien. Innlemmet i byen 1858. Christiania Aktiebryggeri ble bygd her i 1870-årene. Bygningene ble overtatt av Oslo kretsfengsel 1933.