Prostenga (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Prostenga, område mellom Økernveien, Bergsløkken, Galgeberg, Åkeberg og Enerhaugen som tilhørte Oslo Ladegård. Kjøpmann Andreas Lumholtz, eier av Oslo Ladegård fra 1806, utparsellerte området til løkkene Frydendal, Lille Prostenga, Sørinelyst, Sommerfryd, Lilleenga, Sommerro, Tidsfordriv og Schrøderløkka. Den siste ble kalt Grueløkka etter eieren Ole Grue. Lille Prostenga lå omkring nåværende Håkons gate og Sverres gate. Den vestligste delen ble ca. 1890 solgt til Christiania Hesteskosømfabrikk. Innlemmet i byen 1859.