Lilleenga

Lilleenga, Åkebergveien 16, løkke utskilt fra Lille Prostenga, lå mellom «Sommerro» og «Tidsfordriv», i dag Eiriks gate og husrekken på vestsiden av den. Innlemmet i byen 1858. Løkkebygningene ble revet og eiendommen utbygd i 1890-årene.