Sommerro (løkke)

Sommerro, flere løkker i Christiania.

1. Sommerro, løkke på Slottets grunn, en del av nåværende Dronningparken. Best kjent som Bernt Ankers eremitage, «mit Tusculanum» som han kalte den. I 1751 kjøpt av borgermester kanselliråd Christian Henrik Støedt, som anla et elegant lyststed der. Hovedbygningen hadde den karakteristiske 1700-talls Christiania-utformingen med kvadratisk grunnplan og pyramidetak. Husmannen hadde bolig i første etasje, og eieren i andre. Eiendommen ble kjøpt av Bernt Anker i 1778. 10 år senere kjøpte han en æresport, som var blitt oppført på Stortorvet i forbindelse med kronprins Frederiks besøk, og omdannet den til et toetasjes, åttekantet lysthus. Sommerro ble kjøpt av slottskommisjonen 1841 for å innlemmes i Slottsparken. Hovedbygningen var i mange år bolig for slottsgartneren.

2. Sommerro, løkke som lå ved nåværende Sommerrogata. Kjøpmann Sigvardt Blumenthal Petersen kjøpte den vestlige delen av gamle Skinderstuen i 1844 og anla hus og hage ved den senere Sommerrogata. Det var antakelig Christian H. Grosch som tegnet våningshuset. Petersens sønn begynte utparsellering av eiendommen i 1870-årene, og mot slutten av århundret ble villaen revet.

3. Sommerro, løkke i Åkebergveien 20, senere Jens Bjelkes gate 82, utskilt fra Prostenga. Innlemmet i byen dels 1859, dels 1878. Den søndre delen ble utparsellert og utbygd i 1890- årene, den nordre i siste halvdel av 1930-årene. Løkkehuset ble revet i 1939.