Skinderstuen (løkke)

Skinderstuen, løkke nr. 57 a på Bymarken. Bygningen lå ved Drammensveien 19 (nå Henrik Ibsens gate 51), der Nobelinstituttet ligger i dag. Skinder er gammelt ord for fellmaker, og løkkens navn skriver seg fra slutten av 1600-tallet da det bodde fellmakere der. I 1810 ble Skinderstuen solgt til Sommerros eiere og husene revet. I 1841 ble den solgt til slottskommisjonen sammen med Sommerro.