Sommerfryd (løkke)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Sommerfryd, Åkebergveien 28 b, tidligere løkkeeiendom, lå på Akers grunn, innlemmet i byen dels 1859, dels 1878. Var en parsell av Prostenga, som igjen lå under Oslo Ladegård. Sommerfryds første eier var kjøpmann Dyre Simensen, som kjøpte og bebygde eiendommen i 1811. Løkkehuset stod i den nåværende Jens Bjelkes gate 88. Hans sønn solgte eiendommen i 1848 til kjøpmann Theodor Henrichsen, og familien eide løkken til inn på 1900-tallet. Sommerfryd var opprinnelig på ca. 35 daa. Den søndre delen ble utparsellert og utbygd i 1890-årene, den nordre i 1920- årene. I 1923 ble bygningene overtatt av Frelsesarmeen, som først drev pensjonat der, senere barnehjem. Bygningene ble revet 1968. – Se også Helverschous løkke.