Grueløkka

Grueløkka, Smedgata, løkke utskilt fra Prostenga, opprinnelig navn «Schrøderløkken», men vanligvis kalt Grueløkka etter vognmann Ole Grue (1782–1861) som 1839 ervervet området. Den søndre delen, langs Smedgata, ble innlemmet i byen 1859. Den lå som åpen løkke med adresse Smedgata 47 til 1880-årene. Den nordre delen, Kolstadgatas og Gruegatas vestre deler, ble fra 1860 bebygd med trehus og innlemmet i byen 1878. Sanert i 1960-årene.