Kolstadgata

Kolstadgata, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Sørligata til Sigurds gate. Gaten stammer fra 1840-årene, oppkalt 1879 etter snekkermester Andreas Larsen Kolstad (1817–1908), som var den første som bygde i området.

Bygninger m.m.:

1. Bygning oppført for Universitetsforlaget 1980 i 7 etasjer med særpreget postmodernistisk interiør (ark. Jan Digerud & Jon Lundberg; tildelt Houens diplom 1982). Nå kontorer for ulike virksomheter. Vest for bygningen ligger Sørli Lekepark.

3. Her stod det et trehus som nå er revet. I første etasje bodde i de første krigsårene den jødiske enkefru Mina Minster (f. 1893). Hun var torghandlerske og hadde vært gift med Isak Minster (d. 1919). Hun hadde tre barn: Simon (f. 1914) som var frukt- og grønnsakhandler, var gift med Gladys Eleanor (f. Martinsen 1915), hadde datteren Laila (f. 1936) og bodde i Norderhovgata 32 på Kampen, Josef (f. 1916) som var løsarbeider og Mina (1919–2014). Sammen med sønnen Josef (f. 1916) ble enkefru Mina Minster deportert med Donau 26. november 1942. Hun ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Josef døde i mars 1943. To snublesteiner er satt ned til minne om Mina og Josef Minster. Simon og hans familie kom seg over til Sverige. Det gjorde også Mina (1919–2014).