Universitetsforlaget

Universitetsforlaget AS, et akademisk bok- og tidsskriftforlag som utgir faglitteratur. Forlagets historie går tilbake til to tidligere forlag: det ene var «det gamle Universitetsforlaget» som Tønnes Andenæs (1923–75) tok initiativet til i 1950. Det andre stammer fra 1982 da Aschehoug overtok forlaget Tanum-Norli, som da ble et fag- og lærebokforlag med navnet Tano. Tano og deler av Universitetsforlaget slo seg sammen i 2000. Forlaget, som er et heleid datterselskap av Aschehoug, holder til i Sehesteds gate 3. Forlagssjef er Hege Gundersen.

Historikk

«Det gamle Universitetsforlaget» ble etablert i regi av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) i forståelse med Universitetet i Oslo (UiO). Målet var først og fremst å skaffe studielitteratur. Tønnes Andenæs ble i 1950 ansvarlig for Akademisk forlag. SiOs bokutsalg fikk i 1954 navnet Universitetsbokhandelen, og i 1956 ble forlaget omdøpt til Universitetsforlaget. Tønnes Andenes ledet forlaget til han omkom i Tretten-ulykken i 1975. Hans etterfølger ble grunnleggeren av Pax Forlag, Tor Bjerkmann (1939–99). Under Bjerkmann ekspanderte virksomheten, og forlaget fikk et nytt stort bygg i Kolstadgata 1 på Tøyen i 1980, et syvetasjes bygg med særpreget postmodernistisk interiør (ark. Jan Digerud & Jon Lundberg; tildelt Houens diplom 1982). Ekspansjonen fortsatte etter at forlaget i 1984 ble løsrevet fra SiO og etablert som eget aksjeselskap, men resultatene stod ikke i forhold til virksomheten. I 1990-årene ble forlagets økonomi forverret, og i 1999 kjøpte Aschehoug og Gyldendal hele forlaget. Huset på Tøyen ble solgt, og deler av virksomheten ble enten solgt eller overtatt av eierforlagene. Aschehoug fikk tillatelse av UiO til å videreføre navnet Universitetsforlaget på de delene av universitets- og tidsskriftpubliseringen som det overtok.