Sehesteds gate

Sehesteds gate med Aschehougs kontorer til venstre og Gyldendals til høyre fotografert i 2009. I bakgrunnen Det Norske Teatret ved Kristian IV's gate. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

Sehesteds gate, Sentrum, fra Kristian IV’s gate forbi Sehesteds plass til Kristian Augusts gate. Oppkalt 1874 etter Christian 4s svigersønn Hannibal Sehested (1609–66), stattholder i Norge 1642–51.

Sehesteds plass, åttekantet plass midt i Sehesteds gates løp, bygd etter modell av Place Vendôme i Paris. Bygningene rundt plassen har to symmetriske fasader, husene ble oppført som herskapelige leiegårder 1880–88 etter tegninger av arkitekt Paul Due, som en periode selv bodde her, og Bernhard Steckmest. Forlagshusene H. Aschehoug & Co.(W. Nygaard) (nr. 3) og Gyldendal Norsk Forlag AS (nr. 4) har kontorer på hver sin side av plassen. Aschehougs smijernsport er fra 1911, tegnet av Henrik Bull, interiørene er for en stor del bevart, en del nennsomt modernisert. Under krigen ble det drevet en utstrakt motstandsvirksomhet i Aschehoug, der så vel ledelsen med direktør Mads Wiel Nygaard i spissen, som redaktører, kontorpersonale og sjåfører var med.

Gyldendals lokaler gjennomgikk en total ombygning (2004–07), innmaten i de gamle gårdene ble revet, ytterveggene med fasadene bevart, og nye kontorlokaler bygd som åpne kontorlandskaper rundt en overbygd indre gård innenfor de gamle veggene (ark. Sverre Fehn), tildelt Oslo bys arkitekturpris 2008. Bronsedøren i forlagets tidligere hovedinngang fra Universitetsgata ble flyttet hit i forbindelse med ombyggingen.

Midt på plassen står en fontene med Ørnulf Basts bronseskulptur Evig liv (1950), en gave til byen fra H. Aschehoug & Co. ved forlagets 75-årsjubileum.