Kristian IV’s gate

Kristian IV’s gate, også skrevet Kristian 4.s gate, Sentrum, fra Professor Aschehougs plass til Nordraaks plass. Oppkalt 1852 etter kong Christian 4 (1577–1648), dansk-norsk konge fra 1588; Christianias grunnlegger (1624). Gaten var opprinnelig en av hovedgatene i slottsarkitekt Linstows plan for den nye bydelen nord for Slotsveien (nåværende Karl Johans gate) og er forlengelsen av Grensen. I forbindelse med Universitetets byggearbeider i Tullinkvartalet ble trikkelinjen 2017–19 flyttet fra Kristian Augusts gate, lagt over Tullinløkka og videre i Kristian IV's gate til Professor Aschehougs plass, der den ble knyttet sammen med linjen i Grensen.

Bygninger m.m.:

1. Fireetasjes leiegård fra 1876. I 1890-årene bodde maleren Morten Müller (1828–1911) her. I slutten av 1960-årene ble gården kjøpt av Martin Mehren (1905–2002).

2. Hotell Bondeheimen, se også Rosenkrantz' gate 8. I bygget ligger også bunadbutikken Heimen Husflid med inngang fra Arbeidergata. Her er det satt opp et blått skilt til minne om Hulda Garborg.

4–10. Det Norske Teatrets nybygg fra 1985. Tidligere lå her fire gårder fra annen halvdel av 1800-tallet. I 1872 kjøpte «mechanicus» Christian Blunck, som drev landets eldste rørhandel, en eiendom på ca. 3 daa i Kristian IV’s gate (nr. 6–8–8b–10), hvor han oppførte en forretningsgård mot gaten og flere bakbygninger.

I nr. 6 hadde Christiania Turnforening sine lokaler 1857–1901. Her holdt også såpefabrikken Nordstrøm & Due til.

Nr. 8–10, oppført 1873 (ark. H. E. Schirmer), ble kalt Eventyrgården etter fasadedekorasjonene – ti medaljonger med skikkelser fra norske folkeeventyr, modellert av Stephan Sinding etter Erik Werenskiolds tegninger. DeichmanBibliotek holdt til i bygningen 1894–1933.

Bakbygningen, nr. 8b, var lokale for Christiania Tekniske Skole 1873–89.

7. Hotel Bristol. Her lå også i 1970-årene utestedet «Leopard club» («Leppa»).

9. Gården, som ble oppført for Det Norske Medicinske Selskab 1892 (ark. Henrik Nissen d.e.), er nå en del av Hotel Bristol. Brynjulf Bergsliens skulptur «St. Georg med dragen» er montert på fasadehjørnet i 3. etasje. Fra 1913 var det «Nürnberger Hof» som drev restaurantvirksomhet i tre etasjer her. I første etasje var det øl- og vinstue, i annen etasje spisesal med danseavdeling og i tredje festsal og klubblokaler. I 1930-årene hadde restauranten to orkestre og 45 ansatte. Under krigen var øl- og vinstuen i første etasje en ekte tysk Bierhalle. Etter modernisering 1947 åpnet her «Georges» restaurant, som etablerte det som trolig var Oslos første nattklubb 1956. Det har siden vært bevertningssted i gården under ulike navn.

13. En forretningsgård fra 1887 der Dagsavisen en periode fra 2009 hadde redaksjonslokaler.

I kvartalet mellom Universitetsgata og Frederiks gate passerer Kristian IV’s gate mellom Tullinløkka og Universitetshagen; gjerdet langs sistnevnte er flyttet hit fra det tidligere Empirekvartalet.

Andre bygninger som har fasader til Kristian IV’s gate er «Bøndernes Hus» (Rosenkrantz' gate 8) og Oslo Håndverks- og Industriforenings hus med den tidligere restauranten «Håndverkeren» (Rosenkrantz' gate 7).