Universitetshagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Universitetshagen, parkanlegget mellom universitetsbygningene i sentrum på nordsiden av Domus Academica, Domus Media og Domus Bibliotheca, mellom Universitetsgata, Kristian IV's gate og Frederiks gate. I hvert sitt hjørne av parken ligger de to små bygningene Professorboligen ved Frederiks gate og Gymnastikksalsbygningen ved Universitetsgata, oppført 1852–56 (ark. Chr. Grosch). Gjerdet mot Kristian IV's gate stammer fra Empirekvartalet. I smijernsportene fra Universitetsplassen er det smijernsrelieffer av Apollon og Minerva. I anlegget er det tre skulpturer: Bysten av Torgny Segerstedt (1876–1945) plassert mellom to små fontener ved et lite basseng, utført av Sigrid Fridman 1955, Kai Nielsens portrettbyste av Fridtjof Nansen, utført 1921, oppstilt ved Rådhuset 1949, flyttet hit høsten 2011 og bysten av Christian Grosch, utført av Merete Sejersted Bødtker, avduket 2011. Gangvei gjennom parken fra Universitetsplassen til Universitetsgata.