Universitetsplassen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Immatrikulering på Universitetsplassen antagelig i slutten av 1950-årene. - Foto Paul A. Røstad / Norsk Teknisk Museum / Creative Commons

Universitetsplassen, Sentrum, plassen foran universitetsbygningene i Karl Johans gate 47. På nordsiden av plassen, foran Domus Media, står Schweigaard-statuen, Julius Middelthuns statue av juristen og politikeren, professor Anton Martin Schweigaard, reist 1883, og P. A. Munch-statuen, Stinius Fredriksens statue av historikeren, professor Peter Andreas Munch, reist 1933.

På Universitetsplassen samles de nye studenter til rektors hilsningstale ved immatrikuleringshøytideligheten hver høst.

Under krigen ble plassen brukt til propagandaarrangementer, både av tyskerne og Nasjonal Samling.

Siden 1919 har det hvert år vært reist et juletre på plassen; her finnes også Frelsesarmeens Julegryte for innsamling av klær og penger til nødlidende. I krigsårene ble lysene på juletreet slått av som en del av blendingen, da det begynte å skumre.