Schweigaard-statuen

Schweigaard-statuen, portrettstatue i bronse av juristen og politikeren, professor Anton Martin Schweigaard (1808–70) på Universitetsplassen, utført av Julius Middelthun, reist 1883. Schweigaard var professor i lovkyndighet, statistikk og statsøkonomi og en ledende politiker på midten av 1800-tallet. Statuen står foran Midtbygningen, til venstre for søyleinngangen. Lenge stod den midt på plassen, men da P. A. Munch-statuen skulle plasseres og plassen legges om i 1930-årene, ble statuen flyttet inn mot bygningen, slik at de to professor-statuene ble stående på hver side av inngangspartiet.

Statuen som står på et granittpostament, viser Schweigaard i bonjour-frakk, med halstørkle og en lett «utenpåfrakk». Han har vekten på høyre ben, holder en manuskriptrull i venstre hånd og høyre hånd strakt frem som en talegest. Dette var Middelthuns eneste større skulptur, og det ble et langvarig og komplisert arbeid for ham. Han fikk oppdraget i 1870, men fikk statuen ferdig først 13 år senere. Han hadde aldri sett Schweigaard, og han hadde problemer med å få hodet ferdig. Først i 1874 fikk han godkjent en leirskisse. Etter å ha laget flere modeller av statuen, var den siste klar i 1877. Seks år senere kunne så den ferdige statuen avdukes, og den vurderes i dag som et fint, velbalansert verk.