Arbeidergata

Arbeidergata, Sentrum, fra Stortings plass til Kristian IV’s gate, oppkalt 1864 etter den store arbeiderboligen som ble oppført i Rosenkrantzhaven i 1858 (ark. Peter H. Holtermann). Tidligere var det her et trangt smug, Smalgangen, som ble rettet ut og opparbeidet 1857–58. Arbeiderboligen opptok nesten hele kvartalet mellom Rosenkrantz’ gate og Smalgangen, innenfor husrekken mot Karl Johans gate.

Ingen av husene på vestsiden av Arbeidergata har husnummer til den.

Bygninger m.m.:

2. Oppført ca. 1860 som kombinert bolighus og smie, fra 1875 Christiania Dørvriderfabrik. Amalienborg restaurant (populært kalt «Malla»), holdt til her 1922–85, bl.a. med jazzklubb, senere Oslo Journalistklubbs presseklubb, «Ryktebørsen», og «Bohemen pub». Nå «Oriental Cuisine».

4. Tidligere avishus for avisen Nationen, om- og påbygd 1922 og i 1960-årene (ark. Per Nordan). Ombygd til hotell for Rica A/S 1994 (ark. Peter L’Orange), nå Scandic Karl Johan.