Smalgangen.

Smalgangen sett fra Olafiagangen. Foto: Helge Høifødt

Smalgangen, navn på flere tidligere og nåværende gater.

1. Tidligere gatestrimmel mellom Grønland og Breigata. Her lå mot Akerselva en av byens eldste forstadsbebyggelser med små kummerlige hus, revet i 1930-årene. Nr. 5 ble oppført som bolighus i siste halvdel av 1600-tallet, gjenoppført i Gamlebyen på Norsk Folkemuseum. I nr. 18Akerselvens Båtforening.

Fra 1990 er Smalgangen navnet på gågata mellom Grønland og Olafiagangen, oppkalt etter den gamle Smalgangen. I nr. 5 holder nå apoteket Hjorten til. På nr. 47 står et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om «Kutørje», det gamle Grønlands torg.

2. Navn på gammelt smug fra Pilestredet gjennom Smedkroken og Arbeidergata.

3. Før byutvidelsen 1878 navn på nåværende Aurskoggata.