Akerselvens Båtforening

Akerselvens Båtforening, stiftet 27. mai 1918 med 86 medlemme, den har nå 160 båtplasser. Foreningen hadde tidligere opplagstomt på eiendommen Smalgangen 18, rett ovenfor Vaterlands bru; her var det også ankringsplasser ved elva. Da kulverten over Akerselva ble bygd i 1964, gikk båtplassene tapt og foreningen fikk ny opplagstomt og ankringsplasser ved Skytterbryggen på østsiden av Lindøya og brygger på Hovedøya. Foreningen hadde ved 100-årsjubileet i 2018 250 medlemmer.