Rosenkrantzhaven

Rosenkrantzhaven, løkke på Bymarken nr. 129–30 og 132. Den lå omtrent der hvor Rosenkrantz' gate nå går mellom Karl Johans gate og Kristian IV's gate. På slutten av 1600-tallet var den eid av kommerseråd Paul Pedersen Vogt, og gikk deretter i arv til sønnen lagmann Peder Vogt. Etter ham kjøpte generalkrigskommissær Peder Holter i 1768 Grændseløkken som den da ble kalt, fordi grenselinjen mellom forstaden Grensen og Bymarken gikk tvers over løkken. Holters enke, Maren Juel, giftet seg med senere statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz. Eiendommen fikk navn etter ham og ble ofte kalt Rosenkrantz’ have. Han solgte løkken etter sin kones død i 1815 til tobakksfabrikant Claus Winther, som fire år etter solgte til malermester Bendix Holm. Ved anlegget av Karl Johans gate i begynnelsen av 1840-årene solgte han unna tomter på gatens nordside.