Bryn skole

Bryn Skole, August 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Bryn skole, Teisenveien 40, barneskole (1–7), oppført 1900 (ark. Harald Bødtker). Bryn skole tok over for Ulven skole (1862–1910), som da ble nedlagt. Skolens første overlærer var Ole Devik, tidligere lærer på Ulven skole. I 1907 startet Ole Devik skolehage, den første i byen, og den brukes fremdeles av skolen.

I 1931 ble skolen bygget ut; ny utbygging og rehabilitering 2000. I advents-tv-serien «Julekongen» fra 2012 var skolen kulisse og ble kalt Sølvskogen skole.

Utenfor skolen ligger Brynbanen, Ole Deviks vei 10, med fire fotballbaner med kunstgress som drives av Teisen IF. Øst for skolen ligger friområdet Teisenlund.

Skolen ble rekvirert av tyskerne under krigen, fra mai 1944 brukt av den tyske marines Nachrichtenmittelkommando som lager for presisjonsinstrumenter, kompass osv. Dette lageret hadde tidligere vært i Fridtjof Nansens plass 2–5. I midten av juni 1945 var fremdeles tyske mannskaper forlagt på skolen og i en brakke i nærheten.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1955 (771 elever). Skoleåret 2017/18 hadde skolen 420 elever. Bryn skoles Musikkorps ble stiftet 25. nov. 1925.