Ellingsrud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ellingsrud, boligstrøk mellom Furuset og Karihaugen, bydel Alna; navn etter Ellingsrud gård. Den gamle veiforbindelsen til bygdene ved Øyeren, som hadde stor trelasttrafikk frem til 1850-årene, går gjennom området (Gamle Strømsvei). Her var befestninger i nyere tid. Mølledrift, sagbruk og teglverk kjent fra middelalderen til 1900-tallet.

Området er utbygd med boligblokker, vesentlig terrasseblokker, fra begynnelsen av 1970-årene og fremover, også en god del småhusbebyggelse. Ellingsrud ungdomsskole (1979), barneskolene Ellingsrudåsen (1972) og Bakås (1980). Forretningssenter og arbeidskirke. Furusetbanen åpnet til Ellingsrudåsen 1981, T-banestasjonen kunstnerisk utsmykket av Paul Brand.

Frydenlund borettslag, OBOS-borettslag som består av 11 blokker med til sammen 285 leiligheter og 60 småhus, i alt 245 leiligheter, fullført 1980–81 (ark. Helge Thams og Per Gaare). Blokkene og småhusene har adresser til Dragonstien og Pionerstien.

Munkebekken borettslag, OBOS-borettslag med 36 rekkehus med til sammen 141 leiligheter, fullført 1983–84 (ark. Arkitektkontoret AEPOS). Husene har adresser til Munkebekken.

Ellingsrudjordet borettslag, OBOS-borettslag med 21 rekkehus med til sammen 66 leiligheter, fullført 1985 (ark. Arkitektkontoret AEPOS).

Ellingsrudflaten borettslag, OBOS-borettslag med 59 rekkehus med til sammen 118 leiligheter, fullført 1986–87 (ark. Arkitektkontoret AEPOS).