Kirkeveiringen

Kirkeveiringen, det ofte brukte navnet på byens eldste ringvei med offisielt navn Ring 2.