Loelva

Loelva, vanlig navn på Alna siden 1600-tallet, da Peder Claussøn Friis skrev at «Opsloe hafuer sit nafn aff den Aae som løber i gjennem den Østre Part i Byen, huilken kaldis Loen». Men siden både 'Alna' og 'Oslo' er eldre betegnelser enn Loen eller Loelva, er denne forklaringen urimelig. Se artikkel om Oslo-navnet.