Lutvann skole

Lutvann skole, Dr. Dedichens vei 75, barneskole (1–7), oppført 1974 (ark. Bjarne Stabell). Skolen ble nedlagt 1990, men gjenåpnet 1995. Den ligger nord for Lutvann nær Østmarka, og skolen er fra 1995 kjent for sin satsing på uteskole, en arbeidsmåte der én skoledag hver uke ble flyttet ut i nærmiljøet som læringsarena. Skolen var nasjonal demonstrasjonsskole i perioden 2002–04. Den har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Elevene har bakgrunn fra mange ulike land.

I skoleåret 2018/19 hadde skolen 330 elever. Lutvann Skolekorps ble stiftet 14. november 1974.