Myntkabinettet

Myntkabinettet, Frederiks gate 2 (Historisk Museum), universitetsinstitutt grunnlagt 1817, tilhører fra 1999 Kulturhistorisk museum. Inneholder samlinger av norske og utenlandske betalingsmidler og medaljer gjennom tidene. Myntkabinettet har over 200 000 gjenstander, de eldste går tilbake til 650 f.Kr. Det gamle Oslo og Christiania som myntsted vises i et par montrer.

En av de første myntene preget i Norge for ONLAF REX X NOR(mannorum) finnes her, likeledes Norges eldste pengeseddel, utstedt av kjøpmann Jørgen Thormøhlen i Bergen 1695. Biblioteket omfatter over 8000 bind og fungerer som sentralbibliotek for numismatisk litteratur i Norge.