Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien med sin sjefdirigent Vasilij Petrenko i Oslo Konserthus i 2011. Foto: Hans A. Rosbach / Wikimedia Commons

Oslo-Filharmonien, stiftet 1919 under navnet Filharmonisk Selskaps Orkester, nåværende navn fra 1979. Orkesteret har om lag 107 faste musikere. Oslo Filharmoniske Kor ble dannet 1921 og reorganisert 1983. Virksomheten er i dag finansiert av Staten.

Orkesteret hadde i starten 59 musikere. Sjefdirigenter var Johan Halvorsen, Georg Schneevoigt og Ignaz Neumark. Åpningskonserten ble holdt 27. september 1919 i FrimurerlogenGrev Wedels plass og hadde et rent norsk program.

Orkesteret var økonomisk sikret ved en rekke legater som i krigsårene 1914–1918 ble gitt til fremme av musikklivet i hovedstaden, ved kommunal støtte og ved garantier fra medlemmene av Filharmonisk Selskap.

Selskapet gikk konkurs 1930. Det ble omorganisert fra privat aksjeselskap til et åpent musikkselskap.

Orkesterets hjem ble Universitetets aula. Faste abonnementskonserter har vært gitt siden starten. Den første skolekonserten ble holdt 1920 i Calmeyergatens Misjonshus. Orkesteret har siden 1936 holdt konserter i Freiasalen. I 1950-årene hadde orkesteret landsdelsturneer. I 1962 hadde det sin første turne utenlands. I konsertsesongen 1959–1960 hadde man et samarbeid med foreningen Ny Musikk.

Med åpningen i 1977 av Oslo Konserthus fikk Oslo-Filharmonien sin hjemmearena her. Under Mariss Jansons’ ledelse vant orkesteret internasjonalt renommé ved sine mange turneer og plateinnspillinger. Oslo-Filharmoniens Venner har gitt økonomisk støtte siden foreningen ble stiftet 1952.

Orkesterets sjefdirigenter

1919–21 Georg Schnéevoigt
1919–20 Johan Halvorsen
1919–22 Ignaz Neumark
1921–27 José Eibenschütz
1927–31 Issay Dobrowen
1931–45 Olav Kielland
1931–62 Odd Grüner-Hegge
1962–69 Øivin Fjeldstad
1962–68 Herbert Blomstedt
1969–75 Miltiades Caridis
1975–79 Okko Kamu
1979–2002 Mariss Jansons
2002–06 André Previn
2006–13 Jukka-Pekka Saraste
2013–19 Vasilij Petrenko
2019– Klaus Mäkelä