Rustad skole

Rustad skole, Paal Bergs vei 30, barneskole (1–7) innviet 1966 (ark. Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med sosioemosjonelle vansker. Skolen var blant de første i Oslo til å tilby 2. fremmedspråk på barnetrinnet. I skoleåret 2023/24 hadde skolen 482 elever. Rustad Skoles Musikkorps stiftet 8. oktober 1968. Også Rustadkoret.

Skolen ligger nær Østensjøvannet og Østmarka og har skolehage, kunstgressbane og svømmehall.

Referanser til denne artikkelen

Paal Bergs vei