Øraker skole

Øraker skole, Lilleakerveien 60, ungdomsskole (7–9). Tatt i bruk 1979 (ark. Ernst Ekra). Kunstnerisk utsmykning ved Anne Marie Komissar. Skolen var gjennom en omfattende ombygging med nybygg (ark. Heggelund & Koxvold ANS), ferdig 2006, og ble en baseskole med åpne løsninger. I 2014 ble Øraker bygget om igjen til en klasseromsskole med kapasitet for inntil 540 elever. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 350 elever i tillegg til alfabetiserings- og mottaksklasse.

Ørakerhallen ved skolen var tidligere hjemmebane for Ullern Basket og Ullern Håndball. En samlingssal mellom skolen og Ørakerhallen stod ferdig sommeren 2015. Ullern IF bruker fra 2020 Ullern flerbrukshall.

Stikkveien fra Lilleakerveien inn til skole fikk 2019 navnet Lasse Krupps vei.