Østbyfaret

Østbyfaret, Ulsrud, bydel Østensjø, fra Kringkollen til Aagots vei. Navn 1938 etter veiens beliggenhet, øst i villabyen på Ulsrud; det skal også ha vært en husmannsplass i området med navnet Østby. Enebolig- og småhusbebyggelse.

6a-f, 23a-f og 25a-f. Tre rekkehus, OBOS-borettslaget Øsbyfaret med i alt 18 leiligheter, fullført 1966 (ark. Tom Brede Anzjøn).